easy-Speak for Club Officers Forum

king arthur round table Discussions related to Topic 3: Club Officers Guide to easy-Speak

Ngaahi kulupu ha mai: Katoa 'o kinautolu 'oku kau kaumai
('Oku te'eki ke 'iai ha ngaahi topiki felafoaki ki he folomu ko 'eni)